Doanh nghiệp

Trong năm 2017: thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm

Ngày đăng: 30-12-2016 | Lượt xem: 380

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, 8 doanh nghiệp bảo hiểm đã được đưa vào danh sách thanh tra của  trong năm 2017 là: PTI, Bảo Minh, UIC, VinaRe, AIA, Sunlife, Bảo Ngân và Samsung Vina.

 

thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm

Theo bà Phạm Thu Phương – Phó Cục trưởng Cục QLBH, năm 2016, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định.

Đến hết năm 2016, tổng tài sản toàn thị trường ước 239.413 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2015. Đầu tư trở lại nền kinh tế 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm 144.817 tỷ đồng, tăng 23,96%. Tổng doanh thu bảo hiểm 101.767 tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm là 86.049 tỷ đồng và doanh thu hoạt động đầu tư là 15.718 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu 52.720 tỷ đồng, tăng 15,18% so với cùng kỳ năm 2015. Đã chi trả quyền lợi bảo hiểm 25.872 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Cục QLBH đã thúc đẩy các DNBH tham gia mua trái phiếu Chính phủ (TPCP) dài hạn. Thống kê lại, các DNBH đã mua 29.044 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 15, 20 và 30 năm. Cục cũng đã hỗ trợ Công ty BH nhân thọ Cathay (Công ty mẹ của Cathay Life Việt Nam) đấu thầu thành công 300 triệu USD TPCP kỳ hạn 30 năm.

Năm 2017, Cục QLBH sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện các thể chế, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; xây dựng Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm.

Về công tác thanh tra, Cục QLBH đã hoàn thành thanh tra 7/7 DNBH, trong đó lưu hành Kết luận thanh tra tại 4 DNBH (Liberty, Bảo Long, BSH và Cathay) và đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 3 DNBH (Dai-ichi, Prudential và MIC).

Qua thanh tra, Cục đã chấn chỉnh các DNBH có sai phạm, kiến nghị xử lý tài chính hơn 11 tỷ đồng, trong đó hạch toán tăng thu nhập chịu thuế TNDN 10,46 tỷ đồng; kê khai bổ sung thuế TNDN 1,17 tỷ đồng.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tiến hành thanh tra 8 DNBH. Cụ thể: Thanh tra chuyên đề 6 doanh nghiệp (PTI, Bảo Minh, UIC, VinaRe, AIA và Sunlife) và thanh tra toàn diện 2 DNBH phi nhân thọ (Bảo Ngân và Samsung Vina).