nguyen kim

http://tinbaohiem.vn/images/no-image.png

Thế giới di động: Thách thức bảo vệ ngôi vương(23-03-2015)

Thế Giới Di Động sẽ có chiến lược cạnh tranh ra sao khi phải đối mặt với liên minh Nguyễn Kim - Central Group, cũng như Vingroup trong thời gian tới?

Xem chi tiết