ke hoach loi nhuan

http://tinbaohiem.vn/images/no-image.png

FLC thông qua kế hoạch lợi nhuận 1.158 tỷ đồng năm 2015(22-03-2015)

DĐDN) - Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp thường niên năm 2015 diễn ra sáng nay (21/3), trong đó có kế...

Xem chi tiết