hoi thao bao hiem

http://tinbaohiem.vn/images/no-image.png

Hội thảo “Công tác đào tạo theo hướng chuẩn hóa cán bộ ngành Bảo hiểm Thương mại ở Việt Nam”(22-03-2015)

Sáng 27/10/2014 đã diễn ra hội thảo khoa học “Công tác đào tạo theo hướng chuẩn hóa cán bộ ngành Bảo hiểm Thương mại ở Việt Nam” do trường Đại học...

Xem chi tiết