Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 5: Các quyền lợi và thu nhập khi nằm viện

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 286

Sức khoẻ chẳng ai nói trước được.

      Ngay cả những người ý thức nhất về sức khoẻ cũng

nhận ra rằng, mỗi năm sức khoẻ của chúng ta ngày một xuống dốc. Cái mỉa mai nhất là ở chỗ

người ta có thể chết vì một bệnh nào đó mà không ai biết trước được.

        Các công ty bảo hiểm đưa ra một nhóm các sản phẩm hữu hiệu nhằm thoả mãn nhu cầu

khác nhau và túi tiền khác nhau của khách hàng. Thường đó là các nhóm sản phẩm bổ sung đi

kèm theo sản phẩm chính, các sản phẩm bổ sung xoa dịu sự chảy máu tài chính do các bạo bệnh

gây ra.

        Bảo hiểm thu nhập khi nằm viện cung cấp thu nhập hàng ngày cho người nằm viện. Rất

nhiều công ty bảo hiểm còn cung cấp bảo hiểm cho một số bệnh hiểm nghèo. Nếu người được

bảo hiểm chẳng may mắc phải một trong số bệnh hiểm nghèo được công ty chấp nhận bảo hiểm,

họ sẽ được thanh toán ngay số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung đó.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?  Tags

Bảo hiểm