Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 4: Chu cấp cho việc học hành con cái

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 260

Nếu con cái chúng ta có đủ trình độ để ngồi trên ghế đại học thì cha mẹ chúng đã sáng suốt tiết kiệm để chu cấp đầy đủ cho con mình chưa?

           Hiển nhiên con cái thừa hưởng gien của chúng ta. Sẽ quá muộn màng nếu chúng ta đợi

cho đến ngày chúng vào đại học mới lo chuẩn bị. Năm đến mười năm trước khi con cái đến tuổi

vào đại học là thời gian tốt nhất để chúng ta bắt đầu có kế hoạch thiết lập một quỹ tích lũy tiết

kiệm.

      Tuy nhiên, giả sử sau khi bạn đã có một qũy tiết kiệm dành riêng cho con cái học hành

nhưng chúng lại không vào nổi đại học thì sao? Thật đáng buồn, nhưng lúc đóc bạn có thể thanh

lý hợp đồng, dùng tiền cho một chuyến ngao du dài. Cha mẹ xứng đáng được hưởng nếu con cái

không xứng đáng.

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm