Bảo hiểm Nhân thọ

Lý do 10: Thiết lập quỹ hưu trí

Ngày đăng: 03-03-2015 | Lượt xem: 285

Chỉ cần chứng kiến cảnh các cụ già về hưu phải vật lộn với cuộc sống tồn tại hàng ngày là chúng ta đủ thấy việc hoạch định cho một tương lai hưu trí đầy đủ vật chất là quan trọng đến mức nào.

    Một người về hưu đã cay đắng phát biểu: “Nếu không có tiền lúc về hưu thì đời ta sẽ xiêu

điêu”.

       Một người bình thường có thể cảm thấy rằng nhờ vào một khoản tiết kiệm và gia đình,

hưu trí không phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Người đó có thể còn phát biểu: “Tôi đã lo đủ

cho hưu trí rồi”, nhưng câu hỏi không được giải đáp ở đây là: “Thời gian hưu trí của anh sẽ kéo

dài trong bao lâu?”

       Đây là câu hỏi khó trả lời vì chẳng ai biết thời gian hưu trí của mình kéo dài trong bao

lâu. Cả đời làm việc cần cù là đúng rồi. Nhưng hãy làm việc không ngoan và bắt bảo hiểm nhân

thọ giúp bạn trả lời câu hỏi sau đây một cách chắc chắn: “Tại sao không thu xếp ngay từ bây giờ

để về hưu đỡ phải nai lưng ra làm tiếp tục thì mới có cái mà ăn?”

Mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu ?

  Tags

Bảo hiểm