Tin tức

Bảo hiểm nông nghiệp vì sao gặp khó?

Ngày đăng: 31-03-2017 | Lượt xem: 561

Tính đến cuối năm 2016, cả nước có gần 16 triệu hộ nông thôn, nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là không đáng kể.

bảo hiểm nông nghiệp
 
Không tham gia bảo hiểm nông nghiệp vì lo đẩy chi phí, người nông dân còn lo không được đền bù thiệt hại một cách thỏa đáng. Ở chiều ngược lại, những người bán bảo hiểm là các doanh nghiệp cũng không quá thiết tha với chính sản phẩm đem đi bán của mình, bởi họ không có lãi.

Tính đến cuối năm 2016, cả nước có gần 16 triệu hộ nông thôn. Nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp là không đáng kể. Sau hơn 30 năm triển khai, đến nay cũng chỉ có vài công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp.

Bảo Việt là công ty đầu tiên cung cấp bảo hiểm nông nghiệp. Trong chương trình thí điểm, sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp được bán tới 20 tỉnh, thành. Thí điểm hết, lượng khách hàng teo lại chỉ còn một nửa.

“Trong nông nghiệp, việc đánh giá rủi ro và mức độ ảnh hưởng rủi ro đến các vùng là khác nhau. Bởi vậy, việc xác định, quản lý rủi ro đối với DN là khó khăn” – ông Hoàng Xuân Điều, Trưởng ban Bảo hiểm Nông nghiệp, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết.

Vì khó, nên doanh nghiệp thường đưa ra điều kiện bảo hiểm ngặt nghèo với khoản bồi thường không cao.