Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Hưng Lộc

Ngày đăng: 18-08-2015 | Lượt xem: 350

Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Hưng Lộc sẽ là một giải pháp phù hợp giúp bạn an tâm khi được bảo vệ tài chính trong dài hạn 15 năm, nhưng bạn chỉ cần đóng phí bảo hiểm trong 10 năm.

Sự nghiệp của bạn đang thuận lợi,
Bạn đang có thu nhập ổn định,
Bạn mong đợi một sản phẩm bảo hiểm có thời gian bảo vệ dài nhưng cho phép bạn hoàn tất việc đóng phí trong giai đoạn sung túc này?

Bảo hiểm nhân thọ An Phúc Hưng Lộc sẽ là một giải pháp phù hợp giúp bạn an tâm khi được bảo vệ tài chính trong dài hạn 15 năm, nhưng bạn chỉ cần đóng phí bảo hiểm trong 10 năm. Hơn thế nữa, sản phẩm còn cung cấp sự bảo vệ tài chính trước căn bệnh thế kỷ - Bệnh ung thư.

Quyền lợi bảo hiểm  

Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong1
hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn2:

100% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy
Lãi chia thêm

Quyền lợi khi Người được bảo hiểm bị Bệnh ung thư:

Khi Hợp đồng bảo hiểm này đang còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm lần đầu tiên được chẩn đoán là mắc phải Bệnh ung thư3, Công ty sẽ chi trả 40% Số tiền bảo hiểm để hỗ trợ tài chính cho khách hàng an tâm điều trị.

Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng:

130% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy
Lãi chia thêm

1 Nếu người được bảo hiểm là trẻ em (dưới 4 tuổi), vui lòng tham khảo giới hạn quyền lợi bảo hiểm tử vong trong Điều khoản hợp đồng.

2 Vui lòng xem định nghĩa và giới hạn về độ tuổi trong Điều khoản hợp đồng.

3 Vui lòng xem định nghĩa trong Điều khoản hợp đồng.

Thông tin khác

An Phúc Hưng Lộc là sản phẩm bảo hiểm dành cho những khách hàng đang mong muốn lập một kế hoạch tài chính trong dài hạn, nhưng chỉ cần đóng phí trong ngắn hạn với độ tuổi như sau:

  • Tuổi của Người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi – 55 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 15 năm.
  • Thời hạn đóng phí: 10 năm.

Thông tin giới thiệu sản phẩm này không phải là hợp đồng bảo hiểm. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi của sản phẩm sẽ được thực hiện theo quy tắc, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm An Phúc Hưng Lộc.