Tin tức

'Ngôi vương' trên thị trường bảo hiểm thuộc về ai?

Ngày đăng: 10-02-2017 | Lượt xem: 466

Trải qua năm 2016 với rất nhiều khó khăn khách quan và đối mặt với việc cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên Prudential Việt Nam vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ; vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thuộc về Bảo hiểm PVI. trang 14

Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường BH nhân thọ với 27,11% thị phần.

 Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường BH nhân thọ với 27,11% thị phần.

Gần 86% thị phần bảo hiểm nhân thọ trong tay 5 “ông lớn”

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính cho thấy năm 2016, thị trường bảo hiểm (BH) nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với tổng doanh thu phí BH ước đạt 49.677 tỷ đồng, tăng trưởng 29,8% so với cùng kỳ.

Về thị phần doanh thu phí BH không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm 2015, theo đó, Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường BH nhân thọ với 27,11% thị phần, theo sát nút là Bảo Việt Nhân thọ với 26,02% thị phần, vị trí thứ 3 thị trường thuộc về Manulife với 11,91%, tiếp đến là AIA (10,34%), Dai-ichi 10,27%. Ngoài top 5 thị trường cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của Chubb Life, Generali, Hanwha, Sun Life...

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 6.833.677 hợp đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản phẩm BH hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (58,3%), tiếp đến là sản phẩm liên kết đầu tư (32,9%), sản phẩm tử kỳ (7,2%), sản phẩm hưu trí (0,4%), các sản phẩm còn lại chiếm 1,1%. Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao về số lượng hợp đồng có hiệu lực bao gồm Dai-ichi, Generali, Hanwha, Aviva....

Cũng theo Cục QLBH, năm 2016, doanh thu phí BH khai thác mới ước đạt 16.753 tỷ đồng (bao gồm cả sản phẩm chính và bổ trợ), tăng 26,3% so với cùng kỳ. Phí BH bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 10,4 triệu/hợp đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó, phí BH bình quân của một hợp đồng BH hỗn hợp là 10,5 triệu/hợp đồng, hợp đồng liên kết đầu tư là 12,8 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ là 2,7 triệu/hợp đồng…

Trong năm 2016, tổng số tiền chi trả quyền lợi BH ước đạt 13.301 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ. Tất cả các doanh nghiệp BH nhân thọ đều có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

PVI giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ

Cũng theo Cục QLBH, năm 2016, tổng doanh thu phí BH gốc của thị trường phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với cùng kỳ. Theo đó, vị trí dẫn đầu thị trường BH phi nhân thọ về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm PVI với doanh thu đạt 6.782 tỷ đồng, chiếm 18,65% thị phần, vị trí thứ 2 thuộc về Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 6.333 tỷ đồng, chiếm 17,41% thị phần. Vị trí thứ 3 thị trường thuộc Bảo Minh với doanh thu ước đạt 3.034 tỷ đồng, chiếm 8,34% thị phần. Bảo hiểm PTI đứng thứ 4 với doanh thu ước đạt 3.020 tỷ đồng, chiếm 8,30% thị phần, tiếp đến là PJICO với doanh thu ước đạt 2.467 tỷ đồng, chiếm 6,78% thị phần.

Ngoài các doanh nghiệp BH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số doanh nghiệp BH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí BH gốc trên 50% so với cùng kỳ như: Bảo hiểm Phú Hưng, Bảo hiểm Hàng không, Cathay...

Xét theo nghiệp vụ, BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu đạt 11.754 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,3%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe (9.472 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,0%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (5.409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,9%)…

Báo cáo số liệu từ Cục QLBH cũng cho thấy, số tiền thực bồi thường BH gốc của thị trường phi nhân thọ năm 2016 ước khoảng 12.571 tỷ đồng, tỷ lệ 34,56%, thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cùng kỳ năm 2015 (43,31%).

18/30 doanh nghiệp BH có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, 11 doanh nghiệp BH còn lại và 1 chi nhánh doanh nghiệp BH phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường BH gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 3 doanh nghiệp BH có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (53,07%), Fubon (75,89%), Cathay (62,74%).

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý cũng như của chính doanh nghiệp BH trong việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp cũng rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quản trị rủi ro..., góp phần quan trọng vào sự phát triển ngày càng bền vững của thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu BH đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

Nhận định về thị trường BH năm 2017, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ, với nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính doanh nghiệp BH, thị trường BH Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, năm 2017, mục tiêu của khối BH nhân thọ tăng trưởng doanh thu trên 25%, khối BH phi nhân thọ tăng trưởng doanh thu trên 14%.